Beton, metal, vb. yüzeylerin korozyon veaşınmaya karşı muhtelif koruyucu malzemelerile kaplama uygulamalarınıgerçekleştirmekteyiz. Asidik, bazik tank betonkaide yüzey kaplamaları, asit havuzkaplamaları, kimyasal atık kanallarınınseramik, epoksi koruyucu kaplamalarıkonularında şantiye tecrübelerimiz ileyanınızdayız.